POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z SPZG

W dniu 15 kwietnia br. zostało podpisane Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gliwickiej a Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice.    

Porozumienie reguluje zasady współpracy pomiędzy Stowarzyszeniami związane ze wspólnymi działaniami promocyjnymi, a w szczególności organizowania edukacji młodzieży w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportowej rywalizacji.

Ma ono służyć w wymianie doświadczeń, informacji i wzajemnej pomocy organizacyjnej w realizacji przedsięwzięć, przede wszystkim o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

Jednocześnie SPZG zostało Partnerem Honorowym Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gliwickiej jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne zainteresowane rozwojem miasta Gliwice i Ziemi Gliwickiej.

Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna oraz gastronomiczna, w tym w szczególności :

-Upowszechnianie historii i współczesności Miasta Gliwice oraz Ziemi Gliwickiej wśród mieszkańców i otoczenia.

–  Udział w rozwoju społeczno-kulturalnym i gospodarczym celem aktywizacji Miasta i Ziemi Gliwickiej.

–  Skierowanie działań związanych z rozwojem miasta Gliwice i Ziemi Gliwickiej do środowisk młodzieżowych poprzez szeroko pojętą edukację.

(AK)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *