ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 stycznia 2020 roku Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice podjął Uchwałę w sprawie określenia wysokości składek członkowskich na rok 2020.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia paragraf 18 pkt.5 określono wysokość kwot składek członkowskich obowiązujących w roku 2020 dla niżej wymienionych członków:

  • Członek zwyczajny: 50 zł / za rok – płatne do końca I kwartału 2020
  • Członek wspierający / zawodnik grup młodzieżowych : 50 zł/ za miesiąc – płatne przez 10 miesięcy w okresie rozliczeniowym z wyłączeniem miesięcy ( lipiec, sierpień).

W przypadku zaległości w opłacaniu składek członkowskich w wymaganym terminie:

  • Członek zwyczajny – zgodnie z paragrafem 14.pkt.c statutu Stowarzyszenia.
  • Członek wspierający/zawodnik grup młodzieżowych – obowiązuje zgodnie z paragrafem 14.pkt.c statutu

Stowarzyszenia raz przy zaległości wpłaty powyżej trzech
miesięcy skreślenie z listy zgłoszeń do rozgrywek (baza ZPRP).

Składki zawodników grup młodzieżowych płatne na rachunek bankowy Stowarzyszenia (nr konta ING Bank Śląski – 48 1050 1298 1000 0090 3038 1405) w niżej wymienionych okresach rozliczeniowych:

  • Styczeń – Czerwiec 2020: 300 zł.
  • Wrzesień – Grudzień 2020: 200 zł.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Klubu Sportowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice (https://sprsosnica.pl/do-pobrania/)
Na tej stronie – “do pobrania” – jest również statut Stowarzyszenia.

Zarząd SPR Sośnica Gliwice

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *