Archiwum kategorii: Bez kategorii

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice informuje, iż na dzień 9 września 2020 r. o godz. 17.30. przy ul. Mazowieckiej 44  w Gliwicach zwołane zostało przez Zarząd SPR Sośnica Gliwice Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które będzie obradować nad sprawami zgodnie z porządkiem obrad. Drugi termin zebrania odbędzie się 30 minut później  t.j. o godz 18.00  dnia 9 września 2020 r. w tym samym miejscu.

Czytaj dalej ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW