Składki

GDZIE NALEŻY WPŁACAĆ SKŁADKI?

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

mBank, numer rachunku – 56 1140 2004 0000 3202 8110 4190

wpisując w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, rocznik oraz miesiąc za jaki jest uiszczana płatność, np.:

– Jakub Kowalski, 2004, składka za 01/2020

ILE WYNOSI SKŁADKA?

* Dziewczęta młodsze – 50 zł
* Dziewczęta starsze – 75 zł
* Młodziczki – 75 zł
* Juniorki młodsze/Juniorki – 100 zł

DO KTÓREGO DNIA MIESIĄCA NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY?

Składki pobierane są z góry. Wpłat należy dokonywać do 15-go dnia każdego miesiąca.

CZY W OKRESIE WAKACYJNYM OBOWIĄZUJE PŁATNOŚĆ SKŁADEK?

Nie – składki należy opłacać miesięcznie przez 10 miesięcy w roku. Wyjątkiem są osoby biorące udział w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej.

MOJE DZIECKO NIE UCZESTNICZYŁO W TRENINGACH/ROZGRYWKACH, CZY MUSZĘ OPŁACAĆ SKŁADKĘ?

Składka członkowska nie jest opłatą za treningi/rozgrywki, a wkładem rodziców w działalność i rozwój klubu. Dlatego też nieobecność dziecka nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki członkowskiej. W szczególnych przypadkach długotrwałej nieobecności, po złożeniu pisemnego wniosku, istnieje możliwość rozpatrzenia możliwości zawieszenia płatności.

CO NALEŻY ZROBIĆ W RAZIE REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA?

Należy złożyć rezygnację drogą e-mail lub pisemnie. Dzięki temu możliwe będzie wykreślenie z listy członków klubu, a tym samym zwolnienie z opłacania składek. Jest to jednoznaczne z brakiem możliwości reprezentowania klubu.