Deklaracja dostępności

SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sprsosnica.pl.

Data publikacji strony internetowe: 19.04.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.04.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
    • pochodzą z różnych źródeł;
    • są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
    • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
  2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
  3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
  4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono: 2022-04-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Biuro klubu przy ul. Sikorskiego 132 w Gliwicach

Budynek nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parkingu są dostępne wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Hala im. Jerzego Wojewódzkiego przy ul. Sikorskiego 130 w Gliwicach

Budynek posiada dwa wejścia dostępne dla gości i zawodników. Wejście główne znajduje się z przodu budynku, jest to wejście po schodach bez podjazdu. Wejście boczne, z lewej strony budynku posiada podjazd oraz windę dla osób niepełnosprawnych, którą można wjechać na poziom trybun. W celu skorzystania z windy należy zwrócić się do osoby znajdującej się na portierni obiektu.

Obiekt jest wyposażony w szatnię oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Hala przy ul. Chorzowskiej 5 w Gliwicach

Budynek posiada jedno wejście dostępne dla gości oraz 4 wejścia dostępne dla zawodników i trenerów. Wejście główne posiada podjazd dla wózków. W budynku znajduje się winda, która umożliwia wjazd na poziom trybun.