KLUB 100

„WY DAJECIE WSPARCIE DLA NAS, A MY GRAMY DLA WAS”

Uczestnictwo w programie KLUB 100 to dobrowolna i świadoma chęć pomocy i wsparcia rozwoju Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice.

Program KLUB 100 skierowany jest do osób fizycznych oraz firm zainteresowanych  finansowym i materialnym wsparciem rozwoju dyscypliny piłki ręcznej kobiet w mieście Gliwice.

Celem powołania KLUBU 100 jest wspieranie klubu sportowego SPR Sośnica Gliwice w osiąganiu sukcesów i rozwijaniu sportu w mieście Gliwice.


REGULAMIN PROGRAMU KLUB 100 – SPR SOŚNICA GLIWICE

1. Zasady ogólne:

 • W KLUBIE 100 uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz firmy po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej.
 • Czas trwania członkostwa zostaje określony w deklaracji (minimalny czas trwania członkostwa wynosi 12 miesięcy).
 • Uczestnik KLUBU 100 deklaruje się wpłacać co miesiąc określoną w deklaracji kwotę darowizny, przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 zł netto miesięcznie.
 • Wpłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto SPR Sośnica Gliwice:

 NR KONTA: 48105012981000009030381405 (podając w tytule przelewu swoje dane i jakiego okresu dotyczy dana wpłata).

2. Rozliczenie i informacja o działalności prowadzonej przez Klub 100 SPR Sośnica Gliwice:

 • Klub SPR Sośnica Gliwice będzie na bieżąco informować z comiesięczną aktualizacją o ilości uczestników KLUBU 100 i ich wpłatach na konto klubu podając dane dotyczące wszystkich członków Klubu (za ich zgodą) na stronie internetowej www.sprsosnica.pl (zakładka Klub 100).
 • Zebrane przez KLUB 100 środki będą przekazywane przez klub SPR Sośnica na wybrane cele działalności klubu lub wskazane przez członka w deklaracji. Informacja o wpłatach i wykorzystaniu środków będzie udostępniona w klubie do wglądu .
 • Każdy Członek KLUBU 100 ma prawo informować innych o swoim członkostwie w KLUBIE 100, promując idee i cele honorowego KLUBU 100 SPR Sośnica Gliwice,  zachęcając w ten sposób innych do wstąpienia w szeregi członków programu.
 • Lista członków KLUBU 100 będzie publikowana na stronie internetowej klubu (po pisemnym wyrażeniu zgody  na upublicznienie na tej liście imienia i nazwiska, nazwy /loga firmy).

Członkowie honorowego KLUBU 100 wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat programu KLUBU STU oraz działalności klubu SPR Sośnica Gliwice, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji oraz portalach społecznościowych. 

3. Przywileje Członków Klubu 100 SPR Sośnica Gliwice.

 1. Umieszczenie informacji o członku KLUBU 100 na stronie internetowej klubu oraz portalach społecznościowych – po wcześniejszym wyrażeniu zgody.
 2. Zaproszenia oraz wspólny udział w akcjach i imprezach sportowych organizowanych przez klub.
 3. Informowanie o wsparciu członka klubu/ firmy na oficjalnej stronie internetowej klubu, portalach społecznościowych, materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz sprzęcie sportowym klubu.
 4. Otrzymanie oficjalnego znaku członka KLUBU 100 SPR Sośnica Gliwice.

4. Zakończenie/utrata członkowstwa Klubu 100 SPR Sośnica Gliwice.

 Członkostwo w honorowym KLUBIE 100 może ustać w wyniku:
a) zakończenia okresu zadeklarowanego członkostwa
b) wykreślenia z powodu zalegania z wpłatami składek członkowskich przez okres  3 miesięcy
c) na pisemną prośbę Członka KLUBU 100
Ustanie członkostwa w każdej formie nie wiąże się z żadnymi formalnoprawnymi dodatkowymi konsekwencjami.

Ponieważ członkostwo w programie KLUBU 100 ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wsparcie rozwoju dyscypliny piłki ręcznej kobiet, podstawową zasadą uczestnictwa w programie jest rzetelność, uczciwość organizatorów i wszystkich Członków Klubu SPR Sośnica Gliwice.