Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice informuje, iż na dzień 9 września 2020 r. o godz. 17.30. przy ul. Mazowieckiej 44  w Gliwicach zwołane zostało przez Zarząd SPR Sośnica Gliwice Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które będzie obradować nad sprawami zgodnie z porządkiem obrad. Drugi termin zebrania odbędzie się 30 minut później  t.j. o godz 18.00  dnia 9 września 2020 r. w tym samym miejscu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków – 09.09.2020 r.

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przedstawienie przewodniczącej/ego zebrania i protokolanta/-tki.
  4. Podjęcie uchwały nr 3/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr 2/2020 Walnego Zebrania Członków w sprawie odwołania Andrzeja Kurczak ze stanowiska członka zarządu.
  5. Podjęcie uchwały nr 4/2020 w sprawie odwołania Andrzeja Kurczak ze stanowiska członka zarządu.
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.